Kinesitherapie MPK

Specialisaties

Medische trainingstherapie

Medische trainingstherapie (MTT) is een wereldwijd erkende oefentherapie, die kinesisten in staat stelt om voor elke patiënt een medische verantwoord individueel en efficiënte oefenprogramma samen te stellen.

Deze therapie wordt zowel gebruikt voor revalidatie als voor preventie van klachten. In het kader van revalidatie behandelen we de klachten van patiënten, en in het kader van de preventie proberen we klachten te voorkomen, bv. overbelastingsletsels bij arbeiders en sporters.   

Concreet betekent medische trainingstherapie dat de patiënt, met hulp van speciaal geconstrueerde apparatuur, zelf oefeningen uitvoert, onder toezicht een gespecialiseerd kinesist. Deze bepaalt de keuze van de oefeningen en de dosering telkens na een grondig kinesitherapeutisch onderzoek en volgens de praktische richtlijnen van de Medische Trainingstherapie. Elke oefening wordt heel gericht gedoseerd (tot 100 gram nauwkeurig) en regelmatig bijgestuurd, zodat deze een optimaal effect hebben tijdens elke fase van het herstel. Door deze nauwkeurige afstemming bestaat er bovendien geen enkel gevaar voor overbelasting en overtraining.