Kinesitherapie MPK

Specialisaties

Manuele therapie

Manuele therapie is zeer geschikt voor mensen die hebben problemen met de wervelkolom en de gewrichten van de armen en benen. Deze problemen ontstaan wanneer de gewrichten niet goed werken. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam.

Ik probeer de stoornis van het gewricht te verhelpen door mobilisaties. Dit zijn specifieke passief mobiliserende bewegingen. Door de lichaamsdelen rond het gewricht op een bepaalde manier te bewegen kan de beweeglijkheid van de gewrichten snel vergroten. De pijn neemt af en de beweging van de gewrichten kan verbeteren. Meestal is dit zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende.

Soms vult ik deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. De effecten zijn vaak direct merkbaar, je ervaart een toename in de bewegingsvrijheid en vaak een afname van pijn.

Andere mogelijke manuele technieken zijn manipulaties, massage, fricties, stretching, oscillatie, ….

Man ther ok2

Een manueel therapeutisch onderzoek is steeds het uitgangspunt van de behandeling. Dit onderzoek bestaat uit: gewrichtstesten, spiertesten, neurologische testen, coördinatietesten, enz., waarbij ik rekening houd met foute bewegingspatronen en houdingsgewoonten, eventuele ergonomische oorzaken, psychologische factoren, enz.